Kanalokopači DRENAG

Kanalokopači za iskapanje kanala s okomitim stjenkama DONDI DRENAG

 

 

STANDARDNA OPREMA:

  • okvir za kanale s pravokutnim stjenkama
  • rotor s motičicama s mogućnošću podešavanja širine kanala
  • hidraulični cilindar za modele DRENAG 75 i DRENAG 100
  • potporno postolje
  • kardan s tarnom spojkom

CJENIK I OPIS:


FOTO GALERIJA:


VIDEO:

Čizmić zastupanje d.o.o.

korektnost
kooperativnost
inovativnost i pouzdanost.

Pozivamo Vas na suradnju.

Servis i podrška

Rabljeni strojevi

Gredičar

Kontakt